گیاه پالایی روشی برای کاهش آلایندگی پسماندهای صنعتی

گیاه پالایی روشی برای کاهش آلایندگی پسماندهای صنعتی در این مقاله ی کاربردی با فرمت Pdf گیاه پالایی که روشی برای کاهش آلایندگی پسماندهای صنعتی میباشد مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته است
امروزه آلودگی محیط زیست از مسائل مهمی است که جوامع مختلف با آن روبرو هستند .آلاینده ها ازعوامل ایجاد اختلال در محیط زیست به شمار می روند و آب، خاک و هوا به عنوان اجزا ی مهم محیطزیست در معرض مستقیم آلودگیهای ناشی از فعالیتهای صنعتی است . رفع برخی از آلودگی های خطرناک نظیر فلزات سنگین، ترکیبات نفتی، مواد رادیواکتیو از خاک با کمک گیاهان از جمله روشهایپاکسازی است که استفاده از آن به دلایل مختلف رو به تزاید است. در مقاله حاضر، این روش از جهات مختلف از جمله نقش گیاهان در پاکسازی آلودگی ها و معرفی گیاهانی که پتانسیل بالایی در خصوصرفع آلودگیهای ناشی از فلزات سنگین دارند، مزایا و محدودیت های گیاه پالایی مورد بررسی قرار گرفته است.


دریافت‌فایلادامه مطلب
منبع : زاپی اسکایگیاه پالایی روشی برای کاهش آلایندگی پسماندهای صنعتی
برچسب ها : صنعتی ,پالایی ,گیاه ,آلودگی ,پسماندهای ,کاهش ,گیاه پالایی ,آلایندگی پسماندهای ,پسماندهای صنعتی ,کاهش آلایندگی ,برای کاهش ,آلایندگی پسماندهای ص